જો શબ્દો ઉમેરતા નથી, તો તે સામાન્ય રીતે કારણ છે કે સત્ય સમાવિષ્ટમાં શામેલ નથી

જો શબ્દો ઉમેરતા નથી, તો તે સામાન્ય રીતે કારણ છે કે સત્ય સમાવિષ્ટમાં શામેલ નથી

જો શબ્દો ઉમેરતા નથી, તો તે સામાન્ય રીતે કારણ કે સત્ય સમાવિષ્ટમાં શામેલ ન હતું.તમે lieનલાઇન જૂઠ બોલો છો. પોતાને સારું લાગે તે માટે કંઈક વેચવાનું ખોટું અથવા અસત્ય હોઈ શકે. તમે કોઈકને મદદ કરવા અથવા કદાચ કોઈની ખરાબ લાગણી માટે જૂઠું બોલી શકો. કદાચ તમે માત્ર અતિશયોક્તિ કરો. તમે શેખી કરો. તે ખોટું નથી બોલતું, ખરું ને? તે ફક્ત જે કંઇક હોવું જોઈએ તેના કરતા વધુ વિસ્તૃત કરી રહ્યું છે. ચોક્કસ તેમાં કોઈ નુકસાન નથી?!

વાદળી રે ખેલાડીઓ શું છે

તમને સત્ય ક્યાં મળે છે?અમારા વિશે

Digital Revolution - સ્વાસ્થ્ય, સુખ, ઉત્પાદકતા, સંબંધો અને અન્ય ઘણી વસ્તુઓ સુધારવા માટે સમર્પિત વ્યવહારુ અને અનુકૂલનશીલ જ્ઞાનનો સ્રોત.ભલામણ
નવી આદતો લાકડી બનાવવાની 6 સાબિત રીતો
નવી આદતો લાકડી બનાવવાની 6 સાબિત રીતો
સ્પ્રિંગ ક્લીનિંગ માટે તમને 7 કાર્પેટ ક્લીનિંગ હેક્સની જરૂર છે
સ્પ્રિંગ ક્લીનિંગ માટે તમને 7 કાર્પેટ ક્લીનિંગ હેક્સની જરૂર છે
લોકો તમારા વિશે કેવું લાગે છે તે તમે બદલી શકતા નથી, તેથી પ્રયાસ કરશો નહીં
લોકો તમારા વિશે કેવું લાગે છે તે તમે બદલી શકતા નથી, તેથી પ્રયાસ કરશો નહીં
સંપૂર્ણ શરૂઆત માટે પોકેમોન ગો માર્ગદર્શિકા
સંપૂર્ણ શરૂઆત માટે પોકેમોન ગો માર્ગદર્શિકા
ઇમેઇલમાંથી કેવી રીતે ટેક્સ્ટ કરવું
ઇમેઇલમાંથી કેવી રીતે ટેક્સ્ટ કરવું