દૈનિક ભાવ: જસ્ટ ડુ વોટ ડુ મસ્ટ

દૈનિક ભાવ: જસ્ટ ડુ વોટ ડુ મસ્ટ

આ કરવું જોઈએકેવી રીતે વધુ સંગઠિત બનવા માટે

ફક્ત જે કરવું જોઈએ તે કરો. આ સુખ ન હોઈ શકે, પરંતુ તે મહાનતા છે.

આપણે બધા કામ પૂર્ણ કરવા માંગીએ છીએ, પછી ભલે તે આપણે કરવાનું છે તે કાર્ય છે કે આપણે જે કરવા માંગીએ છીએ તે મેળવી શકીએ, અથવા ખરેખર, જે પ્રોજેક્ટ્સ અમને લાગે છે તે જીવનનો અમારો હેતુ છે. તે માટે, અહીં મેં સંગ્રહિત કરેલા 50 હેક્સ, ટીપ્સ, યુક્તિઓ અને સ્મૃતિ ઉપકરણોનો સંગ્રહ છે જે તમને વધુ સારી રીતે કાર્ય કરવામાં સહાય કરી શકે છે.વસ્તુઓ ઝડપથી થાય છે, વધુ સારી અને વધુ સરળતાથી મેળવવાની 50 યુક્તિઓઅમારા વિશે

Digital Revolution - સ્વાસ્થ્ય, સુખ, ઉત્પાદકતા, સંબંધો અને અન્ય ઘણી વસ્તુઓ સુધારવા માટે સમર્પિત વ્યવહારુ અને અનુકૂલનશીલ જ્ઞાનનો સ્રોત.

ભલામણ
નિષ્ક્રીય બનવાનું કેવી રીતે બંધ કરવું અને તમને જોઈએ તેવું પ્રારંભ કરવું
નિષ્ક્રીય બનવાનું કેવી રીતે બંધ કરવું અને તમને જોઈએ તેવું પ્રારંભ કરવું
-લ-ટાઇમ રહસ્યને ઉકેલવામાં સહાય: તમારા કમ્પ્યુટરને બંધ કરવું અથવા તેને સ્લીપ મોડ પર રાખવું વધુ સારું છે?
-લ-ટાઇમ રહસ્યને ઉકેલવામાં સહાય: તમારા કમ્પ્યુટરને બંધ કરવું અથવા તેને સ્લીપ મોડ પર રાખવું વધુ સારું છે?
સગર્ભા હોય ત્યારે ખૂબ જ જટિલ કરો છો અને શું કરવું જોઇએ નહીં
સગર્ભા હોય ત્યારે ખૂબ જ જટિલ કરો છો અને શું કરવું જોઇએ નહીં
9 સરળ કાર્ડિયો / કોર એક્સરસાઇઝ તમે ઘરે કરી શકો છો
9 સરળ કાર્ડિયો / કોર એક્સરસાઇઝ તમે ઘરે કરી શકો છો
શ્રીમંત બનવા માટે તમારે 10 પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ
શ્રીમંત બનવા માટે તમારે 10 પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ